İmplant üstü protezlerde bio mekanik prensipler

​              

1 birbirlerine mekanik prensiplerle bağlanan parçalardan oluştukalrı için 

 

2 diş gibi dentin mine sement yerine titanyum dan üretilmiş olduğu için

3 çene kemiğine doğal dişten farklı şekilde tutunduğu için (osseointegrasyon)

       

 diş ve  implant  birbirine bağlanır mı ve ne tip bir bağlantı kullanılmalıdır

    resiliens farkı nedeni ile tercih edilmez

     diş mobilitesi sıfırdan küçükse yani tutunması iyi ise rijit bağlantı

     eğer büyükse ayak diş sayısını arttırmalı non rijit bağlantı kullan dişin

      ortodontik hareketini düşünerek